Πληροφορίες

Πληροφορίες και ορολογία έξυπνων σπιτιών

Τι σημαίνει AI – Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ai αναφέρεται σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν εργασίες που απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν την αναγνώριση προτύπων, την εκμάθηση, την λήψη αποφάσεων, και άλλες διαδικασίες που απαιτούν ευφυΐα.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί αλγόριθμους και μοντέλα μηχανικής μάθησης για να αναλύσει δεδομένα, να αναγνωρίσει πρότυπα, και να λάβει αποφάσεις, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη νοημοσύνη. Η ai εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς, όπως η ρομποτική, η υγεία, η αυτόνομη οδήγηση, η αναγνώριση φωνής, και πολλούς άλλους ειδικά της διαχείρισης πολύ μεγάλων σετ δεδομένων, very large data-sets management.

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζεται, με την επιδίωξη να δημιουργηθούν πιο εξελιγμένα συστήματα που να ανταποκρίνονται σε πιο σύνθετες και προηγμένες εργασίες, όπως για παράδειγμα αυτά της Boston Dynamics και της OpenAI.

Πως μπορούν όλα τα σπίτια να γίνουν έξυπνα με το διαδίκτυο των πραγμάτων;

  1. Ενσωμάτωση Αισθητήρων: Αρχικά, πρέπει να ενσωματωθούν αισθητήρες στο περιβάλλον του σπιτιού. Οι αισθητήρες μπορούν να μετρούν πληθώρα παραμέτρων όπως θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα, κίνηση, και άλλα.
  2. Συνδεσιμότητα: Οι συσκευές και οι αισθητήρες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο. Η χρήση ασύρματων τεχνολογιών όπως το Wi-Fi ή το Bluetooth μπορεί να επιτρέψει την ασύρματη επικοινωνία.
  3. Εφαρμογές Ελέγχου: Αναπτύξτε εφαρμογές ή χρησιμοποιήστε υπάρχουσες πλατφόρμες IoT για τον έλεγχο των συνδεδεμένων συσκευών. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να επιτρέψουν τον απομακρυσμένο έλεγχο των λειτουργιών του σπιτιού.
  4. Αυτοματισμός με Βάση σεναρίων: Δημιουργήστε σενάρια αυτοματισμού με βάση τα δεδομένα από τους αισθητήρες. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τα φώτα, τη θέρμανση, ή τον αερισμό αυτόματα με βάση την παρουσία, τη θερμοκρασία, ή άλλες συνθήκες.
  5. Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μάθει από τα πρότερα πρότυπα συμπεριφοράς και να προτείνει προσαρμογές στο σύστημα.
  6. Ασφάλεια: Διασφαλίστε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές και τα δεδομένα σας είναι ασφαλή. Χρησιμοποιείστε ισχυρές πρακτικές ασφαλείας και ενημερώνεστε συχνά για ευπάθειες ασφαλείας.

Τι σημαίνει IoT – το διαδίκτυο των πραγμάτων;

Με απλά λόγια, το IoT περιγράφει τις νέες χρήσεις του internet που δεν περιορίζονται πια μόνο μέσα στις παραδοσιακές συσκευές όπως τα ρούτερ, οι τηλεοράσεις, οι υπολογιστές, τα τάμπλετ, τα κινητά, τις οθόνες τα πληκτρολόγια τα ποντίκια τους εκτυπωτές, όχι καλοί μου άνθρωποι.
Οι νέες χρήσεις του internet έχουν σπάσει αυτό το φράγμα και τώρα μπορούν να ενσωματωθούν σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό ή πληροφορίες.

Πως γίνεται αυτό;

Χρησιμοποιώντας έξυπνους ενδιάμεσους διακόπτες και πληθώρα άλλων συσκευών και αισθητήρων, όπως αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες ημέρας / νυκτός, αισθητήρες ανθρώπινης παρουσίας, θερμοκρασίας, υγρασίας, κάμερες ai, άνοιγμα κλείσιμο θυρών / παραθύρων, κινητά τηλέφωνα, τεχνητή νοημοσύνη, συμβάντα software, συμβάντα hardware. Έτσι ελέγχουμε μέσω κινητού ή οποιουδήποτε browser όλες τις συσκευές μας, και φτιάχνουμε σενάρια ελέγχου & αυτοματισμού βάση όλων των πληροφοριών αυτών, επιδρώντας έτσι και διαμορφώνοντας το περιβάλλον μας, στα μέτρα μας. Τα δικά μας, όχι αυτά που θέλει να μας επιβάλλει η εκάστοτε δυσμενής συγκυρία αποτελούμενη από συμβιβασμούς φάυλων κύκλων.

Το διαδίκτυο των πραγμάτων απαρτίζεται από συσκευές και αισθητήρες, ικανότητα επεξεργασίας, λογισμικό και άλλες τεχνολογίες που συνδέουν και ανταλλάσσουν δεδομένα με άλλες συσκευές και συστήματα μέσω του διαδικτύου αλλά και άλλων δικτύων επικοινωνιών. Περιλαμβάνει τους κλάδους της ασφάλειας επικοινωνιών, αρχιτεκτονικής δικτύων, λογισμικού και υλικού, μηχανολογία ηλεκτρονικών, και μηχανολογία επιστήμης υπολογιστών. Στους τομείς αυτούς απαιτείται στις μελέτες, εγκαταστάσεις, και συντηρήσεις ιδιαίτερη έμφαση στα ασύρματα δίκτυα και τα πρωτόκολλα του internet.